Agrarisch loonwerk

Het loonbedrijf volgt continue de ontwikkelingen in de landbouw. Steeds weer andere gewassen en nieuwe teeltmethoden doen zich voor.

Het machinepark is er volledig op ingericht om de landbouwers aan de westkant van Walcheren van dienst te zijn. Dit betekent dat loonbedrijf Melse Maljaars zich vooral gespecialiseerd heeft in machines voor de graanteelt, suikerbieten en de voederwinning.

 

De werkzaamheden zijn:

 • Zaaibedbereiding
: voor alle gewassen
 • Zaaien
: gras, granen, peulvruchten, suikerbieten en mais
 • Verzorgen
: kunstmeststrooien, schoffelen van bieten
 • Oogsten
: graszaad, granen, peulvruchten en suikerbieten
 • Voederwinning
: maaien, oprapen, hakselen of persen en wikkelen van gras, hakselen van mais
 • Grondbewerking
: frezen, ploegen, spitten enz.

 

Ons machinepark bestaat onder andere uit:

 • Vier combines
 • Zeven zaaimachines
 • Een bietenrooier
 • Drie hakselaars
 • Twee grootpakpersen en  balen wikkelaar
 • Triple-maaicombinatie
 • Vredo grasdoorzaaimachine
 • Diverse kleine machines

Voor het uitvoeren van andere werkzaamheden, neem gerust contact met ons op.